· 

Story of Cedar

Among the many tree species that inhabit the humid rainforests of British Columbia, the mighty and fragrant cedar has special significance for the indigenous people.


 

Серед багатьох видів дерев, що мешкають у вологих тропічних лісах Британської Колумбії, могутній і запашний кедр має особливе значення для корінного населення.

 

 

Cedar has been considered sacred since time immemorial, as the tree provided people with shelter, transportation, clothing, and tools. And it was also the most common means of artistic expression. Its bark and roots were used for basket weaving, a traditional indigenous art form.

 


 

Кедр вважався священним з незапам’ятних часів, оскільки дерево давало людям притулок, транспорт, одяг, інструменти. А також воно було найпоширенішим засобом художнього вираження. Його кору та коріння використовували для плетіння кошиків, що є традиційним видом мистецтва корінних жителів.

 

 

The Coast Salish peoples have a creation story that explains the origin of Cedar. According to the stories, there once lived a good man who always gave away his things and others. The Creator recognized the goodness of man and declared that when a man dies, where he is buried, a red cedar will grow, and this tree will continue to help people. The story for Yellow Cedar is a little different. According to their stories, the yellow cedars were transformed from three young women who ran up the mountain. Therefore, yellow cedar trees are found on the slopes of subalpine mountains and have a soft inner bark, like a woman's hair.

 


 

Народи узбережжя Саліш мають історію створення, яка пояснює походження Кедра. Згідно з оповіданням, жив колись добрий чоловік, який завжди роздавав свої речі та їжу іншим. Творець визнав доброту людини і проголосив, що коли людина помре, там, де вона буде похована, виросте червоний кедр, і це дерево продовжуватиме допомагати людям. Історія для Жовтого Кедра трохи інша. Згідно з їхніми розповідями, жовті кедри були перетворені з трьох молодих жінок, які бігли на гору. Тому дерева жовтого кедра зустрічаються на схилах субальпійських гір і мають м’яку внутрішню кору, як у жіночого волосся.

 

 

Cedar could be harvested only at a certain time of the year. Some of the bark was carefully stripped from selected cedar trees, leaving the healthy tree intact so it could continue to thrive. It is an incredibly long and complex process that uses techniques that have been passed down from generation to generation even before Europeans settled in North America, and the result is not just baskets, blankets, or jewelry, but real works of art of cultural significance.


 

Кедр можна було збирати лише в певну пору року. Частину кори обережно здирали з вибраних кедрових дерев, залишаючи здорове дерево недоторканим, щоб воно продовжувало процвітати. Це неймовірно тривалий і складний процес, у якому використовуються техніки, які передавалися з покоління в покоління ще до того, як європейці оселилися в Північній Америці, і в результаті виходять не просто кошики, ковдри, чи прикраси, а справжні витвори мистецтва культурного значення.

 

 

The most versatile part of cedar is the bark. The bark could be dyed and processed into various types of thread for rugs, clothing, blankets and hats. As well as roots and locks, the bark is also used to make ropes, baskets and fishing nets.

 


 

Найбільш універсальною частиною кедра є кора. Кору можна було пофарбувати та переробити на різні види ниток для килимків, одягу, ковдр і капелюхів. Подібно до коренів і локів, з кори також виготовляють мотузки, кошики та рибальські сіті.

 

This photo from the 1970s shows Eva May Nahanee with examples of her basketry work and bundles of raw cedar roots.

How to make cedar tea?

Cedar is used to purify homes, in sweat-lodge ceremonies, and as a medicine. The tea of simmered branches is used to treat fevers and rheumatic complaints, chest colds, and flu. This brew is delicious warm or cold and is simple to make. Just simmer 2 cups of fresh cedar in 4 cups of boiling water for about 10 minutes until the water becomes a golden color. Strain off the cedar and sweeten with maple syrup, to taste.


 

Кедр використовується для очищення будинків, в церемоніях потогінних і як ліки. Чай з відварених гілок використовують для лікування лихоманки та ревматичних захворювань, застуди та грипу. Цей напій смачний теплим або холодним і простий у приготуванні. Просто варіть 2 склянки свіжого кедра в 4 склянках окропу приблизно 10 хвилин, поки вода не стане золотистого кольору. Процідіть кедр і підсолодіть кленовим сиропом за смаком.

 

Handmade casket made of Cedar
Handmade casket made of Cedar